برکه ای کوچک در میان راه مکه و مدینه که غدیر خم نام داشت محلی بود که پیامبر (ص) حضرت علی (ع) را جانشین خود اعلام کرده بود و ... انیمیشن های قرآنی با موضوع سنگ آسمانی