سرانجام کاروان حجاج به شهر مدینه وارد شد مردم به استقبال پیامبرشان رفتند و .... انیمیشن های قرآنی با موضوع پاداش