نماهنگ بسیار زیبای تار و پود با همنوازی سنتور و تنبک که شوق زندگی را به تصویر می کشد