نماهنگ بسیار زیبا و دیدنی از کشت و برداشت آفتابگردان در اردبیل و دستگاهی که تخمه را به راحتی از گل جدا می کند