این شیر دخت فاطمه این کوثر علیست/ این مادر مقاومت این دختر علیست/ این از سنین کودکی اش یاور علیست/ این نازدانه دخت پدر پرور علیست ... مرثیه خوانی حاج سعید حدادیان در وفات خانم زینب کبری سلام الله علیها.