توضیحات دکتر بی آزار شیرازی پیرامون سیره ی زندگی امام هادی علیه السلام دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت.