بی مرگ سواران شب حادثه هایید/ خورشید نگاهید و در آفاق رهایید/ مرداب کجا فرصت پیدا شدنش هست/ آنگاه که چون موج از این بحر برآیید ... نماهنگ " همکلاسی آسمانی " با شعری از سلمان هراتی و آهنگسازی فرزاد فضلی پیرامون شهدای گلگون کفن هشت سال دفاع مقدس.