چشم چشم دو تا چشم/ خمار و نافذ و مست/ مو مو یه خرمن/ قشنگ و مشکی یکدست/ خط خط دو ابر/ مشکی و کمونی ... شعری زیبا از زبان کودکانه ی فرزندان شهید با صدای ابوالفضل سپهر شاعر دفاع مقدس.