تصاویری از گل تساوی داماش مقابل استقلال در بازی پایانی لیگ برتر دوازدهم .