تصاویری از لحظه به ثمر رسیدن گل اول استقلال مقابل داماش در آخرین بازی لیگ دوازدهم.