عجب سناریویی، بنزین 2 هزار تومانی !! خوب شد که نشد/ گربه ضد خواب/ ادبیاتی مخصوص یک نفر/ خسته نشدید اینقدر رأی ندادید؟/ علی الحساب راهی برای گرفتن پول بیشتر /ثبت نام برای ثبت نام/ همه وظیفشون رو انجام دادند اما/ بادی گاردهای شخصی من/