یک کلیپ زیبا از انسانی هنرمند که اثر بسیار زیبایی رو با استفاده از خاک خلق می کنه