کلیپی از یک سگ کوچولو که یک لاک پشت بیچاره رو گیر اورده و ازش سواری میگیره