در این کلیپ یک هزار پای عجیب که به نظر چند متر میرسه رو مشاهده خواهید کرد .