آموزش یک مدل فرانز و گلهای خمیری روی ظروف مختلف طرح گل رز در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم