در این آیه به وضع مؤمنان و سرنوشت آنها اشاره کرده و مى‏گوید: «کسانى که ایمان به خدا و همه پیامبران او آورده‏اند و در میان هیچ یک از آنها تفرقه نینداختند...