در این آیه، به نقطه مقابل این حکم اشاره کرده، مى‏فرماید: «اگر نیکی هاى افراد را اظهار کنید و یا مخفى نمایید مانعى ندارد (به خلاف بدیها که مطلقا جز در مواردى استثنایى باید کتمان شود) و نیز