مستندی دیدنی با موضوع معرفی حرم مطهر حضرت حجربن عدی یکی از صحابه بزرگوار حضرت رسول الله (ص) و از یاران راستین حضرت علی (ع) و آشنایی بیشتر با ایشان.