اگه خسته شدی بازم بخون از من، اگر کهنه شدم بازم بمون با من ... نماهنگی جذاب و دیدنی با موضوع محبت و خانواده، تقدیم به خانواده دوستان عزیز.