گاوی که خیلی گرسنه به نظر میاد در حضور آقای مجری اعتراف می کند که کلاه قرمزی ، فامیل دور و ببعی را خورده است و صدای آنها مدام از شکم گاوی به گوش می رسه در این حال گاوی تصمیم می گیره آقای مجری را هم بخوره که ...