جمهوری اسلامی یعنی حضور همگانی ملت ایران و حرکت عمومی به سمت آرمانها ن آرزوهای بزرگ و عملی ..... کلیپی از سخنان رهبر معظم انقلاب در باره حضور پر شور مردم در انتخابات