برنامه نود مورخ 16 اردیبهشت 1392 با کلیپ دیدنی از نود تا نود با موضوعات غیبت ترکی از میادین و بازگشت سئوال برانگیزش، عدم استقبال خبرنگاران از بازی پیکان، مسابقات ساحلی فوتبال و تلپ شدن تیم عراق در ایران، جام غول آسای حذفی و ...