برنامه نود مورخ 16 اردیبهشت 1392، کلیپی دیدنی از صحنه های بازی استقلال و فولاد همراه با بحث داوری و حاشیه های پس از قهرمانی.