بیانات ارزنده و کوبنده ی مقام معظم رهبری در مورد اینکه انتخابات یک روز هم عقب نخواهد افتاد و دشمنان بی خود منتظر نباشند