در این مستند نگاهی داریم به صنعت ساخت ایزوگام در ایران و گذری می زنیم در بخش های مختلف کارخانه و طرز ساخت این محصول ایرانی