الاغه یه جای کارش اشکال داره توی مسابقه میشینه اما وقتی صدای قطار رو می شنوه به سرعت حرکت می کنه حالا بامزی و دوستاش می خوان یه کاری بکنن که الاغه توی مسابقه برنده بشه.......