تمام شرکت های هوایی برای نگهداری از فرزندان کارکنان مربی استخدام می کنن مربی جدید استخدام شده به جیمبو ماموریت می خوره که بچه ها رو که بار اولشونه سوار کنه ادامه ماجرا رو حتما ببینید.....