وزیر خارجه سوریه به رژیم صهیونیستی اخطار داد حمله جنایتکارانه آنها به منطقی در حومه دمشق را بی پاسخ نخواهد گذاشت این حمله ارتباط رژیم صهیونیستی با گروه های تروریتی در سوریه آشکار کرد حمله هوایی به خاک سوریه هم با واکنش شدید جهانی مواجه شده و ...