شنو ای آنکه می خواهی علی را/ که گویم شرح حجر بن عدی را/ همان مردی که سر تا پا وفا بود/ وجودش از ولایت با صفا بود ... عزاداری در مرقد حجر بن عدی یکی صحابه ی پیامبر اعظم و یاران با وفای امام علی علیه السلام با نوای مداح اهل بیت حاج صادق آهنگران در سال 82 ( پیروان فرقه ی ضاله وهابیت در آخرین اقدام خود ضریح این صحابه ی بزرگوار را تخریب و دست به نبش قبر این مرد با خدا زده اند. )