گزارشی کوتاه از وجود نرم افزار فرقه ضاله بهاییت روی تلفن های همراه اپل و اندروید که به صورت رایگان روی گوشی های مردم نصب شده است و ...