در این فتو کلیپ زیبا بخشی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری را در مورد خرید کالای ایرانی در دیدار با کارگران در هفتم اردیبهشت 1392