رهبر کبیر انقلاب در رابطه با اختلاف سلبقه و بینش می فرمایند : نباید اختلاف سلیقه و اختلاف بینش باعث تضعیف کشور اسلامی شود و باید آن را در یک محیط آرام حل کرد و ...