روزی گروهی از یهودیان که تازه مسلمان شده بودند خدمت رسول اکرم(ص) رسیدند و بعد مدتی صحبت گفتند ای پیامبر خدا موسی (ع) جانشینی پس از خود قرار داد و .... انیمیشن های قرآنی با موضوع بخشش