سه سال از بعثت پیامبر (ص) می گذشت در تمام این مدت تنها همسر بزرگوار رسول خدا حضرت خدیجه و پسر عموی بزرگوارشان حضرت علی (ع) تنها اسلام آورده بودند و .... انیمیشن های قرآنی با موضوع اولین پیمان