جز درد و غصه سینه ما را مجیب نیست/ زخمی به دل نشسته که هیچش طبیب نیست/ خاکم به سر به حضرت هادی چه کرده اند/ دشنام بر سلاله ی زهرا عجیب نیست ... ذکر سینه زنی واحد با نوای حاج محمدرضا طاهری و در پی اهانت به ساحت مقدس امام هادی علیه السلام.