به حلوقمت صدا که نه ولیکن دار می آید/ صدایت را نبری میثم تمار می آید ! ... شعری زیبا در پاسخ به توهین شاهین نجفی به محضر امام علی النقی علیه السلام با نوای حاج محمدرضا طاهری.