یه نیمه ی شب دلم رو سوزوند/ توی خونم حرمتم رو شکوند/ شبی که عدو منو بی عمامه به کوچه کشوند/ بدونه عبا با پای برهنه رو خاکا دووند ... زبانحال امام هادی علیه السلام با نوای سوزناک حاج محمد رضا طاهری.