غیر از تو نیست آرزوی منتهای ما/ ای رد پا روی گل اقتدای ما/ شکر خدا که مانده پس از قرن ها هنوز/ عطر نفس کشیدن تو در هوای ما ... مناجات با آقا امام زمان علیه السلام با نوای حاج محمدرضا طاهری در شب شهادت امام هادی علیه السلام.