گرفته دلم بهونه ی تو/ می گرده پی یک نشونه ی تو/ فدای تو و فدای نوای شبونه ی تو/ بزار بپرم شبیه کبوتر تا خونه ی تو ... زبانحال عاشقان با امام زمان علیه السلام با نوای حاج محمدرضا طاهری.