سامرا پر ازغم از حال و روز هادی/ می سوزه تا قیامت از آه و سوز هادی/ زهر جفای دشمن آتش زده به جانت/ از سوز سینه ی تو رفته ز کف توانت ... نوحه سینه زنی سوزناک در عزای امام هادی علیه السلام با نوای حاج حسین سیب سرخی.