رژیم صهیونیستی با استفاده از جنگنده و موشک سه موضع را در اطراف دمشق هدف حمله قرار داد این سه موضع مناطق جبل قاسیون و جمرایا بود شبکه المنار و العالم از انهدام یک جنگنده رژیم صهیونیستی توسط آتش بارهای سوریه و کشته شده 300 تن و 100 ها زخمی خبر دادند