ابوموسی اشعری ملقب به ابن قیس، یکی از صحابیون پیامبر(ص) و فرماندهی نظامی بود و در سال ۶۰۲ میلادی متولد شد. ابوموسی به همراه برادرانش و مردان قبیله‌اش (اشعر) محل زندگی خود که حوالی دریای یمن بود را ترک گفته و در زمان جنگ خیبر (۷ هجری/۶۲۸ میلادی) با محمد بیعت نمود.....