سعد بن ابی‌وقاص (مرگ در دوران خلافت معاویه) از صحابیون برجسته پیامبر(ص) و فرمانده لشکر مسلمانان در فتح عراق و جزو قبیله بنی زهره بن کلاب بود. کنیه وی ابو اسحاق است اما گاهی به نام سعد بن مالک نیز شناخته می‌شود. زیرا نام پدرش مالک بن وهیب (یا اهیب) بن عبد مناف بن زهره بود. دقیقا علت نامگذاری کنیه پدرش به نام ابی وقاص مشخص نیست و خود سعد یک بار از پیامبر(ص) در مورد پدر خود سوال کرد و پیامبر(ص) هم گفت که نام پدر سعد، مالک بن وهیب (یا اهیب) بن عبد مناف بن زهره‌است و هر که خلاف این را بگوید، لعنت خدا بر او باشد. مادر پیامبر(ص) از قبیله بنی زهره‌است و بنابراین پیامبر(ص) ، سعد را به عنوان عموی مادرش مورد احترام قرار می‌داد