در این قسمت مستند بسیار زیبای ایران لرستان سری به اشترانکوه می زنیم و زیبایی های این طبیعت بکر را به نظاره می نشینیم و زلالی گوهر خفته در دل این کوه که گهر نامیده می شود را با هم می بینیم.....