کاش خاک حریم حرمت می بودم/ می خرامیدی و من در قدمت می بودم/ بی غم عشق تو صد حیف ز عمری که گدشت/ پیش از این کاش گرفتار غمت می بودم ... مناجات با آقا امام زمان علیه السلام با نوای حاج حسن خلج در روز شهادت امام هادی.