حجت الله القائم انتقم یا منتقم/ العجل یا بقیه الله/ یابن الزهرا آجرک الله/ در غم هادی صاحب عزایی/ هتک حرمت شد آقا کجایی ... نوحه سینه در هتک حرمت به امام هادی علیه السلام با نوای حاج رضا هلالی.