نقی نامی که فخر آسمان است/ تلفظ کردنش هض دهان است/ ز القاب امام هادی ما/ امامی که عزیز شیعیان است ... ذکر مصیبت امام هادی علیه السلام با صدای حاج عبدالرضا هلالی.