بی نشون و غربت زده/ بی قرار و حسرت زده/ دم آخر از بی کسی/ می خونه اون غربت زده ... زبانحال امام هادی علیه السلام با نوای حمید علیمی.