ز آه سینه عالم را ز داغ خود خبر کردم/ رخم از زهر نیلی گشته بر زهرا نظر کردم ... ذکر مصیبت امام هادی علیه السلام با نوای حاج مهدی اکبری.