گفتگو در مورد فتنه مذهبی که در سوریه صورت گرفته و تأثیر آن بر روی معادلات سیاسی منطقه در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع دور تازه فشارهای سیاسی و نظامی بر سوریه با حضور دکتر شیخ محمد نمراحمد زغموت رئیس شورای علمای فلسطین در لبنان و آقای هادی محمدی کارشناس ارشد غرب آسیا